Društvo koje se ubrzano mijenja stavlja pred pedagoge obavezu da podrži najmlađu generaciju u njihovom suočavanju sa svijetom i da im pruže priliku da se razviju u kreativne i poduzetne ljude. Izvedbena umjetnost može značajno doprinijeti tom procesu.

Trenutna situacija na području izvedbene umjetnosti za mladu publiku zahtijeva nove načine produkcije i prezentacije. U drugoj polovini 20. stoljeća posebice ’60 i ’70 godina u Europi prevladava pristup u radu s djecom i mladima koji odbacuje tradiciju zasnovanu na analizi teksta, glazbene teksture ili uvježbavanje već određenih koreografija. Primani interes i cilj igre više nije isključivo „predstavljanje“ već – proces.

Ishodišna točka ovakvog razmišljanja nalazi se u suvremenim metodama i teorijama odgoja i obrazovanja kroz izvedbene umjetnosti koja se temelji na istraživanju, procesu, interdisciplinarnosti. Ovakav zaokret u teoriji i praksi vodećih pedagoga koji se nalaze na povijesnoj međi sredinom prošlog stoljeća kada termin „kazališna umjetnost“ biva zamijenjena širim terminom „izvedbena umjetnost“ upravo zbog impliciranja i ispreplitanja ostalih umjetničkih praksi i disciplina, doprinio je stvaranju nove pedagogije razvojnog scenskog pokreta.

Razvoj novih metodologija u percepciji i kulturi tijela kao medija zahvaljujemo povijesnom razvoju visokih tehnologija i njihovog korištenja koje su posljedično i dovele do promjena u kognitivnim i emotivnim polazištima u pojedinaca.

Naša interdisciplinarna metodologija postavlja djecu i mlade u položaj ravnopravnih sudionika kulturne realnosti čiji su i stvaratelji i sudionici. Osim izraza kroz „prikazivački i predstavljački format“ otvara se više prostora za dječju kreativnost, samoizražavanje, osobni razvoj te u konačnici vrednovanje estetike i poetike samostvaralačke dječje ekspresije kroz pokret kao zasebne umjetničke vrijednosti. Dječje predstave za ali i sa djecom i mladima u kojima djeca i mladi igraju i plešu za djecu i mlade u zadnjih dvadeset godina postale se cijenjene i kao produkcije na raznim festivalima diljem Europe.

Studio KINKIN je odgojno – obrazovani i umjetnički program prilagođen kreativnim procesima za poboljšanje međugeneracijske solidarnosti među djecom i mladima. Sustavno proizvodi djeci, osnovnoškolcima i srednjoškolcima mjere za poboljšanje razumijevanja i prevladavanja novih izazova u životu, doprinosi razvoju djece i mladih i podučava ih njihovoj ulozi aktivnog pripadnika društva koji će razvijati znatiželju i ideje o istraživanju, međusobnoj interakciji i toleranciji.

Sudionici Studija  će sami predlagati situacije i igre koje će prvenstveno biti zasnovane na pokretu i autorskom tekstu polaznika i koje će biti diskutirane i analizirane i ukomponirane u glazbeno plesnu ali i dramsku cjelinu. Više epizoda slagat će se u veću cjelinu tehnikom scenske montaže za završni nastup. Kroz rad korisnici će usvajati i znanja i vještine iz raznih disciplina: procesna igra, suvremeni ples i pokret, dramaturgija scenskih epizoda, dramaturgija pokreta, plesni video i instalacije, scenska kompozicija kolektivnog i individualnog pokreta, improvizacija i kompozicija, dječji autorski radovi i igrokazi, koje će im pomoći da razviju i osposobe umjetničko i kreativno razmišljanje kroz igru za nesputani i iskreni nastup bez treme.