Misija: Interdisciplinarni studio za djecu i mlade Studio za igru, pokret i ples KINKIN (dalje u tekstu Studio) nastao je 2014. godine s namjerom edukacije mlađe generacije o kazališnoj umjetnosti kao fuziji više umjetničkih disciplina koje se međusobno nadopunjuju. Studio je promicatelj neposredne i sustavne edukacije djece i mladih kroz scenski izraz i istraživanje više umjetničkih formi i disciplina za razvoj talenta, kreativnosti, osobnosti kroz odgojni format procesne drame/igre, razvojne dramaturgije, glazbe, pjevanja, scenskog pokreta, suvremenog plesa s posebnim naglaskom na razvoj i korištenje novih tehnologija kao novog umjetničkog izraza, te otkrivanje novih metoda i pristupa za rad na tijelu kroz transdisciplinarne projekte. Tijekom godine okuplja i povezuje glumce, dramaturge, redatelje, glazbenike, plesače, koreografe, umjetnike audio-vizualnih i drugih novih medija, te predstavlja njihove radove široj publici; organizira edukacijska predavanja i radionice.

Vizija: Studio nudi odgojno – obrazovani program prilagođen kreativnim procesima za poboljšanje međugeneracijske solidarnosti među djecom i mladima. Sustavno proizvodi djeci, osnovnoškolcima i srednjoškolcima mjere za poboljšanje razumijevanja i prevladavanja novih izazova u životu, doprinosi razvoju djece i mladih i podučava ih njihovoj ulozi aktivnog pripadnika društva koji će razvijati znatiželju i ideje o istraživanju, međusobnoj interakciji i toleranciji.

 

Program:

1. Dječji program scenske igre

Danas je poprilično etabliran koncept drame za odgoj, procesna drama, učenje kroz dramu u kazalištima i odgojnim centrima diljem Europe i svijeta. Paradigma drama godina je podrazumijevala i njeno instrumentaliziranje tj. shvaćanje drame isključivo kao medija za skupljanje i ovladavanje glumačkih vještina i znanja o dramskom tekstu. Učenje kroz dramu zamišljeni dramski svijet koncipira i strukturira tako da se sudionici ulazeći u njega suoče s problemima koji ih dovode to toga da te iste prepreke i izazove sami riješe i savladaju. Istovremeno sudionici mogu sudjelovati u propitkivanju scenskog sadržaja, zapleta i mogućih konačnih (raz)rješenja. Scenska igra se i koristi kao medij za propitivanje društvenih i osobnih problema kao i za istraživanje same dramske forme. U Hrvatskoj rad s djecom češće je prikazan kroz stvaranje i igranje predstave a sve njegove razvojne faze i rad u grupi te istraživački procesi manje budu približeni široj javnosti. Uvjerenja sam da je čest slučaj da upravo proces nastanka drame puno iskreniji kao dramsko tkivo od unaprijed dogovorenog dramskog teksta koji će se odigrati stoga dječji program scenske igre mislim voditi po četiri metode: procesna drama/igra, dramska improvizacija i dramaturgija epizoda; suvremeni ples i scenski pokret za djecu; govor, scenski nastup i rad na dramskom tekstu za djecu; umjetnička produkcija.

1.1. Procesna drama/ igra, dramska improvizacija i dramaturgija epizoda usmjerena je na oživljavanje zamišljenog dramskog svijeta unutar grupe sudionika. Ovom tehnikom istražujemo kod polaznika i grupe potencijale scenske osjetljivosti i dramskog doživljaja, vježbamo njihove socijalne vještine, osobnu emotivnost i psihofizičku spremnost. Improvizacije su često alat koji omogućava sudionicima radionice razviti maštu, fantaziju, uživati u vibracijama pozitivnih emocija, sreće, smijeha, osjećaja ljubavi, brige i pripadnosti ali znaju i osvijesti negativne emocije poput grižnje savjesti, mržnje, netrpeljivosti, nekolegijalnost, osjećaj nepripadnosti grupi, osjećaj srama, straha koji ne izlaze često na površinu u svakidašnjem životu. Način sastavljanja i igranja improvizacije najmlađim sudionicima biti će predloženo prvo kroz okvirne svakidašnje situacije koje su realne i prepoznatljive pa do fantastičnih i maštovitih irealnih događaja kojih će sami biti tvorci. Dramske improvizacije na predloženu temu ili radnju prema kojoj sudionici moraju osmisliti dramsko scensku izvedbu posljedično biti će i zapisane i arhivirane. Sudionici će sami predlagati dramske situacije i uloge, koje će biti diskutirane i analizirane i ukomponirane u cjelinu. Više epizoda slagati će se u veću cjelinu tehnikom scenske montaže za završni nastup.

Važan fokus rada sa sudionicima biti će na odabiru i razvoju karaktera uloga i na izazov u drami/igri (manje ćemo koristiti riječi poput sukoba ili zapleta a više izazov) kako bi i sami polaznici razmislili o motivacijama za proživljavanja stanja određenog problema stvarajući na neki način – dramu ili igru u nastajanju tj procesnu dramu ili procesnu igru. U procesnoj drami/igri doživljavanje likova, njihovo nastajanje i mogućost utjecaja na ishod na kraju, elementi su potpuno međuovisni i istodobno se isprepliću u samom procesu rada. Vrlo važna uloga u procesnoj drami/igri je uloga voditelja koji nije autoritativan vođa, već član autorskog tima koji koordinira radnju, ritam i tempo improvizacije, te na sugestivan način predlaže i uvjetuje smjer razvoja scenskog uprizorenja . Sličan princip rada nalazi se i u forum teatru Augusta Boala gdje je i sama publika pozvana da promijeni ili utječe na ishod drame, mijenja i diskutira motivaciju likova u drami mijenjajući tako i sami proces nastanka dramske improvizacije u trenutku konačne izvedbe na pozornici. Na takav način sudionici u procesnoj drami/igri a i sama publika osjeća se važno i uključeno u sadašnji trenutak koji pridonosi konačnoj promjeni u scenskom predlošku.

1.2. Suvremeni ples i scenski pokret za djecu

Iako je procesna i odgojna igra za najmlađi naraštaj (8 – 12 godina) prikladna za individualne i grupne uloge, one ipak nisu do kraja definirane jer se radi o improvizaciji. Dakle, potiče se individualni unutrašnji impuls ili motiv da bi se pokrenula dramska radnja. Isti princip kod motiviranja radnje biti će i za scenski pokret, koji će varirati od vježbi individualnog do kolektivnog pokreta. Scenska improvizacija i scenski kolektivni pokret služit će kao nadogradnja procesnoj drami ali će se razvijati kao samostalni dio programa Studija jer je pokret i ples izuzetno važan za zdravlje i razvoj motoričkih sposobnosti kod djeteta. Putem tijela i njegovim govorom čvrsto smo povezani s emotivnim i mentalnim svijetom. No, kako su mnogi znanstvenici put do svojih rješenja pronalazili upravo izravnom komunikacijom s vlastitim tijelom i njegovim djelovanjem s okolinom (Newton dolazi do svoja osnovna tri zakona upravo kada mu padne jabuka na glavu, a filozof Arhimed uranjajući svoje tijelo u vodu), zaključujemo da istražujući vlastite tjelesne kapacitete i odbacujući ideju promatranja rada s tijelom samo kroz sportski antagonizam, možemo utjecati na razvoj ljudske inteligencije, emotivno shvaćanje svijeta, samospoznaju, razvitak imaginacije, oslobađanje emotivne blokade. Pokret, improvizacija grupnih plesnih formi uvijek je bio izvorni i najdrevniji način ljudskog izražavanja i samospoznaje. Za razliku od dramske improvizacije gdje voditelj ne može u potpunosti isplanirati tijek procesne drame/igre jer sudionici sudjeluju izravno u istraživanju i razumijevanju značenja događaja u dramskoj radnji i mijenjaju ga, scenske improvizacije i scenski pokret puno su strukturiranje od dramske radnje jer se od polaznika uči mogućnostima scenskog izričaja preko plesa i pokreta koji je ograničen treniranim aparatom tj. svojim tijelom i naučenom vještinom.

Scenske improvizacije i scenski pokret podučavaju polaznika da je sloboda njegovog kretanja ograničena slobodnom kretanja druge jedinke stoga su vježbe scenske improvizacije i pokreta vrlo dobar primjer za uravnoteženje kolektivnog duha unutar grupe a i dobar katalizator neprilagođenog ponašanja pojedinaca unutar grupe te njegova asimilacija u zajednički dug stvaranja. Izvedbene tehnike scenskih improvizacija i kolektivnog scenskog pokreta sastoji se od vođenih improvizacija (individualno, manjim grupama, u parovima, većim kolektivima), predložene scenske i plesne sekvence koje će djeca ponavljati dok ne usvoje i zapamte, pantomima, usporeno kretanje, Labanove plesne tehnike i analize (dinamika – tempo – amplituda –tok – prostor), žive slike i kontakt improvizacija.

1.3. Govor, scenski nastup i rad na dramskom tekstu za djecu

Uz procesnu dramu/igru, suvremeni ples, scenski pokret i dramaturgiju epizoda kao značajne postavke na kojima će se temeljiti rad Studija, važan segment biti će rad na tekstovima za djecu. Tekstovi za djecu osmisliti će polaznici Studija za vrijeme redovnih satova u sklopu izvedbene tehnike improvizacije te će isti biti arhivirani i dokumentirani. Isti tekstovi biti će prezentirani za vrijeme radijske emisije Štetalište koja će se imitirati u suradnji sa Total radio Split. Za vrijeme Studija polaznik će imati prilike upoznati se sa izvedbenim tehnikama – scenski govor i nastup kako bi opustio govorni aparat, držanje tijela i u potpunosti se psiho fizički pripremio za nastup bez treme.

1.4. Umjetnička produkcija za (i sa) djecom i mladima

Umjetnička produkcija za (i sa ) djecom i mladima odvija se jednom godišnje krajem mjeseca ožujka a priprema polaznika se odvija tijekom cijele godine za njenu završnu izvedbu. U tu svrhu Studio angažira honorarne suradnike koji će raditi na glazbenom, scenografskom i kostimografskom segmentu umjetničke produkcije.

2. Suvremeni ples za odrasle

2.1. Redovne radionice

Redovno pohađanje radionica suvremenog plesa i pokreta i psihofizički napor za izražavanje unutrašnjih namjera ili stanja osnovni su elementi za cjelokupni razvoj, odgoj i obrazovanje mladih u Studiju. Radionice su metodičko razrađene prema učenjima plesnog pedagoga Rudol Von Labana ( 1879. – 1958.), Rudolf Steinera (1861. – 1925.) i metodom „sigurnog gibanja“ Axis Syllabus plesnog pedagoga Frey Fausta i kontakt improvizacije Steve Paxtona. Suvremeni ples koristi prirodne kanale kretanja i funkcije tijela te za razliku od mnogih drugih tradicionalnih plesnih tehnika jedan je od modela za osposobiti tijelo kao komunikativno sredstvo dinamičnih stanja uma, emocija i duha za upoznati vlastite granice. Tijekom treninga tražit će se organski pokret uz pomoć kojeg razvijamo maštu, intuiciju, spontanost, povjerenje, razvijamo kontrolu i svjesnost tijela. Studijom pokreta i analizom raspodjele težine koja se zasniva na fiziko-dinamičkim i anatomskim parametrima koristimo osovinu i površinu za opisati tjelesne dimenzije i prostornu tendenciju. Tijekom redovnih radionica koristimo se tehnikama release, floorwork, osnove kontakt improvizacije i plesna kompozicija, dramaturgija pokreta . Tijekom redovnim radionica suvremenog plesa polaznik će se moći upoznati sa poviješću modernog i suvremenog plesa – od Delsarta preko revolucionarnih ideja Rudolf Labana do nove struje plesne organizacije i tehnike Axis Syllabusa.

2.2. Povremene radionice i seminari Povremene radionice i seminari Studija za suvremeni ples i pokret i pokret organizirani su u suradnji sa strukovnom udrugom UPUH te mrežom Kliker – prvom hrvatskom platformom za razvoj suvremenog plesa za djecu i mlade u Hrvatskoj.  Kliker je prva hrvatska mreža, pokrenuta u rujnu 2013. godine, posvećena razvoju suvremeno-plesnih programa za i sa mladom publikom. Nastao je na inicijativu umjetničke organizacije Vrum i okupio hrvatske plesne i kazališne organizacije – Plesni centar TALA (Zg), Prostor Plus (Ri), IKS Festival (St), Dječje kazalište Dubrava (Zg), Centar za pokret Split, Assitej Hrvatska (hrvatska mreža nezavisnih kazališta za djecu i mlade). Kliker u fokus stavlja djecu i mlade, njeguje razvoj inovativnih, inkluzivnih i interaktivnih projekata kojima je cilj sretnije i ispunjenije društvo, širenje horizonata, uključivanje djece i mladih u društvene i umjetničke procese, s iznimnim osjećajem za pravo djeteta na bezbrižno odrastanje.

3. Plan provedbe programa Studija:

1. Redovni termini Redovni termini Studija za djecu odvijaju se u večernjim satima, ovisno o školskim obavezama.

2. Suradnja sa Zajednicom Talijana Split

3. Umjetnička produkcija